تور تفلیس 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر  98

تور تفلیس 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,965,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,965,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,075,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,075,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,885,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,885,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه 19 الی 29 آذر
پکیج درتاریخ 20 آذر شامل 200.000 تومان افزایش می باشد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql