تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر 98

تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,245,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,245,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,615,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,635,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,755,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه 19 الی 29 آذر

پکیج درتاریخ 20 آذر شامل 200.000 تومان افزایش می باشد. مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql