تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,415,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,455,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,955,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,955,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,465,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,465,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,375,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,315,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه دی ماه 98(تاریخ های رفت:1 الی 16 دی)

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

این پکیج در تاریخ 8 و9 و 10 دی  800.000 تومان افزایش نرخ دارد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql