تور باکو 4 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

تور باکو 4 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,245,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,545,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • عکس 3*4
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه اسفند 98( روزهای رفت: پنج شنبه ها)

نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد.

با توجه به نوسانات اخیر نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz