تور باکو 7 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

تور باکو 7 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • عکس 3*4
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه اسفند 98( روزهای رفت: دوشنبه ها و پنجشنبه ها)

نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد.

با توجه به نوسانات اخیر نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql