تور دبی 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه 19 و 20 بهمن  98

تور دبی 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه 19 و 20 بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,005,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,035,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,035,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,985,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
787,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه 19 و 20 بهمن 98

به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی حتما با کانتر مربوطه چک شود. 

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql