تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه دی 98( تاریخ های رفت: 1 الی 3 دی ماه 98)

این پکیج در تااریخ 3 دی 100.000 تومان کاهش نرخ دارد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql