تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه دی 98( تاریخ های رفت: 4 الی 10 دی ماه 98)

این پکیج در تااریخ 4 دی 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیج در تااریخ 5 دی 100.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیج در تااریخ 6 دی 300.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیج در تااریخ 8 و 9 دی 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تااریخ 10 دی 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql