تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه 5 دی 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه 5 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

ویژه 5 دی ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz