تور استانبول 5 شب با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 99

تور استانبول 5 شب با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,285,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,185,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,925,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت: 28 اسفند الی 14 فروردین ماه )

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql