تور استانبول 3 شب با پرواز ایران ایرتور ویژه 18 دی 98

تور استانبول 3 شب با پرواز ایران ایرتور ویژه 18 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,735,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,235,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,785,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,055,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,115,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,215,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,115,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,215,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,605,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,785,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه 18 دی ماه 98

واریز مبلغ 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

تور و پرواز چارتر و غیر قابل استردادءتغییر تاریخ و تغییر نام می باشد. 

نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql