تور استانبول 3 شب با پرواز ایران ایرتور ویژه بهمن 98

تور استانبول 3 شب با پرواز ایران ایرتور ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

این پکیج طبق پایه پروازی محاسبه میشود.

واریز مبلغ 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

تور و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد تغییر تاریخ و تغییر نام می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql