تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 1 و 4  فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql