تور کیش 2 شب با پرواز معراج و زاگرس ویژه تیر 99

تور کیش 2 شب با پرواز معراج و زاگرس ویژه تیر 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
780,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
800,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
930,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
930,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
980,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
980,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,000,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,000,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,050,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,100,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,100,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,180,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,200,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,250,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,250,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,250,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,250,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,280,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,300,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,280,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,300,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,350,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,350,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,380,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,400,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,600,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,050,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه تیر 99

نرخ کودک زیر دو سال 180.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

جهت رزرو و اطلاع از ساعات پروازی لطفاً با کانتر مربوطه هماهنگ فرمائید.

این پکیج با سایر ایرلاین ها نیز صورت می گیرد،برای هماهنگی بیشتر با کانتر مربوطه چک شود. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql