تور کیش 4 شب با پرواز معراج و کیش ایر ویژه بهمن 98

تور کیش 4 شب با پرواز معراج و کیش ایر ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
680,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
700,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
630,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
680,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
750,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
770,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
780,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
810,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
800,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
850,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,110,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,170,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,210,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,310,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,350,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,510,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,480,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,540,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,420,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,560,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,930,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
3,550,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
520,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 160.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql