تور مشهد 4 شب با پرواز زاگرس و ایران ایرتور ویژه اسفند 98

تور مشهد 4 شب با پرواز زاگرس و ایران ایرتور ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
760,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
780,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
770,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
790,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
840,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
830,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
840,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
920,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
910,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
920,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
970,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
990,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,050,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,060,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,760,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,760,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر دو سال 180.000 هزار تومان می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz