تور مشهد 4 شب با پرواز زاگرس و ایران ایرتور ویژه اسفند 98

تور مشهد 4 شب با پرواز زاگرس و ایران ایرتور ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
760,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
780,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
770,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
790,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
840,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
830,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
840,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
920,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
910,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
920,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
970,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
990,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,050,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,060,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,760,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,760,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
530,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر دو سال 180.000 هزار تومان می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql