تور کیش 4 شب با پرواز زاگرس و کاسپین ویژه اسفند 98

تور کیش 4 شب با پرواز زاگرس و کاسپین ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
870,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
900,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
910,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
860,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
910,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,000,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,040,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,080,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,340,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,400,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,540,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,580,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,430,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,740,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,770,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,710,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,770,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,650,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,160,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,680,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,160,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,640,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,790,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه اسفند ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 180.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

این پکیج با سایر ایرلاین ها نیز صورت می گیرد،برای هماهنگی بیشتر با کانتر مربوطه چک شود. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql