تور گوا 7 شب پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور گوا 7 شب پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
DELUXE COMPACT ROOM
توضیحات : DELUXE COMPACT ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
DELUXE PREMIER ROOM
توضیحات : DELUXE PREMIER ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
COURT YARD
توضیحات : COURT YARD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
CLASSIC ROOM
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
PLAZA GARDEN VIWE
توضیحات : PLAZA GARDEN VIWE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
std garden view
توضیحات : std garden view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
std garden view
توضیحات : std garden view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
GRAND ROOM
توضیحات : GRAND ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
GARDEN VIEW ROOM
توضیحات : GARDEN VIEW ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
WONDERFUL ROOM
توضیحات : WONDERFUL ROOM
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • عکس 4*6
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • گشت شهری
  1 گشت بازدید از گوا
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت :29 اسفند الی 7 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.295.000تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql