تور تایلند (4 شب پوکت+3 شب پاتایا) | ویژه نوروز 1402

تور تایلند (4 شب پوکت+3 شب پاتایا) | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
49,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
54,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
50,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
50,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
50,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
54,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
54,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
51,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
51,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
57,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
58,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
58,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
57,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
58,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
58,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
52,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
60,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
53,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
60,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
53,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
61,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
53,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
61,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
53,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
53,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
62,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
54,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
63,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
54,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
65,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
55,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
66,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
56,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
69,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
57,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
58,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
73,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
59,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
80,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
62,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهری

توضیحاتپرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql