تور استانبول 4شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه نوروز 99

تور استانبول 4شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,175,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,545,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,315,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,035,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,135,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,035,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,305,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,155,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,735,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,775,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,975,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,515,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نزخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql