تور کوش آداسی 6 شب با پرواز اطلس ویژه 25بهمن و 2اسفند 98

تور کوش آداسی 6 شب با پرواز اطلس ویژه 25بهمن و 2اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM LAND VIEW
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM LAND VIEW
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM LAND VIEW
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM LAND VIEW
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM LAND VIEW
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
توضیحات : STD ROOM SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه تاریخ رفت 25 بهمن 2 اسفند ماهپ

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql