تور بانکوک 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور بانکوک 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
  • عکس 4*6
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت 28و29 اسفند  1و3و4و6و7و8 فروردین )

نرخ کودک زیر 2 سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql