تور مشهد 3 شب با پرواز معراج و ماهان ویژه نوروز 99

تور مشهد 3 شب با پرواز معراج و ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,150,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,350,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,350,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,600,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,700,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,900,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
2,950,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
3,300,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
1,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

ویژه نوروز99( تاریخ رفت: 10 الی 13 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 250.000 هزار تومان می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql