تور دبی 4 شب با پرواز ایر عربیا ویژه نوروز 99

تور دبی 4 شب با پرواز ایر عربیا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
626,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
aloft room
توضیحات : aloft room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
savvay room
توضیحات : savvay room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
نرخ نهایی با کانتر چک شود
توضیحات : نرخ نهایی با کانتر چک شود
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ های رفت : 1 و 8 فروردین  )

نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.
در صورت درخواست تور به تاریخ رفت01 فروردین ماه مبلغ 600.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql