تور بالی 7شب با پرواز قطرایرویز ویژه نوروز 99

تور بالی 7شب با پرواز قطرایرویز ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,925,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,145,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,675,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,985,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,045,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,985,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,045,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,555,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,555,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,085,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,025,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,555,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,310,000 تومان
nusa dusa
توضیحات : nusa dusa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,025,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,515,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,535,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,635,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
25,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری
  • بیمه مسافرتی
  • سیم کارت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر محلی

توضیحات

تور بالی نوروز 99 - ویژه 29 اسفند، 1 و 7 فروردین

نرخ کودک زیر 2 سال 2.800.000 تومان می باشد. 


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql