تور قشم 3شب با پرواز قشم ایر ویژه تیر 99

تور قشم 3شب با پرواز قشم ایر ویژه تیر 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
955,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
930,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
955,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
970,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,015,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
990,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,060,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,060,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,060,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,090,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,120,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,120,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,165,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,165,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,225,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,115,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,225,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,180,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,250,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,280,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,375,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,390,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,465,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,430,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,465,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,710,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
کودک 5 تا 12 سال
1,710,000 تومان
کودک 2 تا 5 سال
730,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه تیر 99

نرخ کودک زیر دو سال 180.000 هزار تومان می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql