تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,025,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 26 اسفند تا 14 فروردین)

این پکیج درتاریخ 26 اسفند 700.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 27 اسفند 500.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 28 اسفند 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 29 اسفند و 1 فروردین 450.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 3 فروردین 350.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 4 فروردین200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 9 و 10 فروردین500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 11 و 12 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

نرخ کودک زیر دو سال 590.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql