تور آلانیا 6 شب با پرواز پگاسوس ویژه نوروز 99

تور آلانیا 6 شب با پرواز پگاسوس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,035,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,135,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,475,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,815,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,585,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,785,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,835,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,835,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,425,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,145,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,085,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,505,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
0 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,195,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,285,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,285,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,345,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آلانیا ویژه نوروز 99( تاریخ رفت : 28 اسفند و1و2و3و6و8و9و10 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 395.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

‌این پکیج در تاریخ  1و2و3 فروردین 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql