تور تایلند (4شب پاتایا 3شب بانکوک) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور تایلند (4شب پاتایا 3شب بانکوک) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,405,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,285,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,466,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ های رفت 3 فروردین )

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql