تور تایلند (4شب پاتایا 3شب بانکوک) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور تایلند (4شب پاتایا 3شب بانکوک) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,405,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ های رفت 25 اسفند و 13 فروردین )

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql