تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 25 اسفند و 13 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql