تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 28 اسفند و 8 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql