تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 3 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql