تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 6 و 7 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.700.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql