تور مالزی (4شب بالی 3شب کوالالامپور) پرواز قطرایرویز ویژه نوروز 99

تور مالزی (4شب بالی 3شب کوالالامپور) پرواز قطرایرویز ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
16,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
17,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
17,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
23,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
24,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
24,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
24,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
19,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
19,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
23,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
23,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
19,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
23,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
19,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
25,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
26,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
27,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
28,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
29,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
21,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

3 شب کوالالامپور + 3 شب بالی (ویژه 1.2.6.7 فروردین)
نرخ کودک زیر 2 سال 4.800.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql