تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,585,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,585,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,585,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,775,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,355,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,785,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,385,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,536,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,785,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,935,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت: 3 و 5 و 7  فروردین)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql