تور مالزی (4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور مالزی (4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور) پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
21,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • سیم کارت
  • ویزا
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99 (تاریخ رفت: 27 اسفند)

نرخ نوزاد 1.500.000 تومان می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

به دلیل نوسانات ارزی، قیمت نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql