تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,545,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,545,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,745,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,105,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,535,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,135,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,286,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,535,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,685,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت: 23 اسفند)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql