تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,535,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,535,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,535,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
8,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,735,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,486,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,885,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت: 25 اسفند)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql