تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,145,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,145,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,125,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,345,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,705,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,735,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,886,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,735,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,135,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,285,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت: 9 و 10  فروردین)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql