تور آنتالیا 4شب | پرواز پگاسوس | ویژه اسفند 99

تور آنتالیا 4شب | پرواز پگاسوس | ویژه اسفند 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,975,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,195,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,715,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,145,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,375,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

این تور در تاریخ 8 بهمن ماه به روز رسانی شد


هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
کودک 2تا6 سال 7/500/000 تومان
کودک زیر 2 سال 2/950/000 تومان
ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی زیر 60 سال

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد.

شروع پروازها از 5 بهمن روزهای یکشنبه
تاریخ 22 و 23 بهمن دارای 500.000 تومان افزایش دارد

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz