تور آنتالیا 5شب | پرواز پگاسوس | ویژه اسفند 99

تور آنتالیا 5شب | پرواز پگاسوس | ویژه اسفند 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,455,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,075,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
کودک 2تا6 سال 6/900/000 تومان
کودک زیر 2 سال 2/950/000 تومان
ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی زیر 60 سال

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد.

شروع پروازها از 5 بهمن روزهای یکشنبه
تاریخ 22 و 23 بهمن دارای 500.000 تومان افزایش دارد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql