تور استانبول | 6شب | پرواز پگاسوس ویژه نوروز 1400

تور استانبول | 6شب | پرواز پگاسوس ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,995,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات


کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود

پكيج بر اساس نرخ پايه پرواز محاسبه شده در صورت افزايش  ما به التفاوت اضافه ميگردد

رفت 04:10 و برگشت 23:40/ ویژه پرواز 30،29،28 اسفند و 9،8،7،6،5،2،1 فروردین / پکیج در تاریخ های 29 اسفند و 2،1 فروردین دارای یک میلیون تومان افزایش نرخ می باشد

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz