تور ترکیبی استانبول+آنتالیا  | 9شب ویژه نوروز 1400

تور ترکیبی استانبول+آنتالیا | 9شب ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,455,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,015,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,454,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,895,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,885,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,035,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,470,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد
یکشنبه،پنجشنبه و جمعه ها

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql