تور ترکیبی استانبول+آنتالیا  | 8شب ویژه نوروز 1400

تور ترکیبی استانبول+آنتالیا | 8شب ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,385,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,385,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,445,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,315,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,635,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,935,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,245,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,295,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد
یکشنبه،پنجشنبه و جمعه ها

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz