تور آنتالیا | پرواز زاگرس | 7شب | پنج شنبه ها

تور آنتالیا | پرواز زاگرس | 7شب | پنج شنبه ها

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,420,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,420,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,240,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید
کودک 2تا6 سال 6/490/000 تومان
کودک زیر 2 سال 1/100/000 تومان
هتل ها دارای استخر آب گرم ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی زیر 60 سال
در هتل های کنکورد و رویال سیگنوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محاسبه می شود
مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد.

30 بهمن ساعت ۱۲:۱۵ رفت
۷ اسفند ساعت ۱۵:۴۵ برگشت

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz