تور مارماریس | پرواز زاگرس | ویژه نوروز 1400

تور مارماریس | پرواز زاگرس | ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,495,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,995,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس

توضیحات


کودک 2تا6 سال 8/495/000 تومان
کودک زیر 2 سال 990/000 تومان
ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی زیر 60 سال
مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم می باشد.

ویژه : 28 اسفند تا 5 فروردین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql