تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز ماهان

تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,720,000 تومان
شب اضافه: 330.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,720,000 تومان
شب اضافه: 330.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,700,000 تومان
شب اضافه: 470.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
شب اضافه: 470.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,800,000 تومان
شب اضافه: 510.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
شب اضافه: 540.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,900,000 تومان
شب اضافه: 810.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,370,000 تومان
شب اضافه: 930.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,400,000 تومان
شب اضافه: 810.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
شب اضافه: 930.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
شب اضافه: 970.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
شب اضافه: 1.070.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
شب اضافه: 1.100.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,920,000 تومان
شب اضافه: 1.100.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,920,000 تومان
شب اضافه: 1.100.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,650,000 تومان
شب اضافه: 1.190.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
شب اضافه: 1.170.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,880,000 تومان
شب اضافه: 1.270.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
شب اضافه: 1.120.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
شب اضافه: 1.450.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
شب اضافه: 1.450.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
شب اضافه: 4.690.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,350,000 تومان
شب اضافه: 1.730.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
شب اضافه: 2.140.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
شب اضافه: 2.200.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
شب اضافه: 2.200.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,750,000 تومان
شب اضافه: 2.480.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
شب اضافه: 2.650.000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
شب اضافه: 5.240.000

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
    پرواز رفت و برگشت قشم ایر، هتل با صبحانه، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا.

توضیحات

1. نرخ کودک زیر 2 سال 450/000 تومان است و نرخ کودک 2 تا 6 سال 4/620/000 تومان است.
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
3. با توجه به لزوم ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز انجام تست PCR ضروری می‌باشد.

پرواز رفت و برگشت ماهان، هتل با صبحانه، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz