تور دبی | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

تور دبی | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,660,000 تومان
UNTIL 20 JAN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
UNTIL 20 JAN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
UNTIL 20 JAN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
UNTIL 20JAN

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، ویزای توریستی،بیمه مسافرتی پوشش کرونا

- نرخ کودک زیر 2 سال 1/190/000 تومان و نرخ کودک بدون تخت 4/500/000 تومان است.    
- بیمه افراد بین 60 - 65 سال 15 درهم و بیمه افراد 65 - 80 سال 35 درهم جداگانه دریافت می شود.
- به دلیل افزایش نرخ لحظه‌ای هتل‌ها در ایام نمایشگاه EXPO قبل از رزرو مجدا نرخ تور را استعلام بگیرید. 
- پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

-  انجام تست کرونا 48 ساعت قبل از سفر به کشور امارات الزامی می باشد.

11 الی 15 اسفند طبق پکیج

22 و 27 الی 29 بهمن 4 الی 9 اسفند +990/000

29 بهمن و 1 و 2 اسفند +1/400/000

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz