تور دبی | ویژه زمستان 1400 | پرواز ماهان ایر

تور دبی | ویژه زمستان 1400 | پرواز ماهان ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، ویزای توریستی،بیمه مسافرتی پوشش کرونا

- نرخ کودک زیر 2 سال 1/500/000 تومان و نرخ کودک بدون تخت 5/200/000 تومان است.    
- بیمه افراد بین 60 - 65 سال 15 درهم و بیمه افراد 65 - 80 سال 35 درهم جداگانه دریافت می شود.
- به دلیل افزایش نرخ لحظه‌ای هتل‌ها در ایام نمایشگاه EXPO قبل از رزرو مجدا نرخ تور را استعلام بگیرید. 
- پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql